سامانه مدیریت پارکینگ
هدف اصلی در سامانه مدیریت هوشمند پارکینگ، در پارکینگ های بزرگ، تسهیل در ورود و خروج و تردد خودروها می باشد. برای رسیدن به این هدف، هر یک از سه راهکار فوق یا ترکیبی از آنها استفاده می شود. سه زیر سیستم عمده استفاده می شوند:
1-سیستم پرداخت: محاسبه هزینه استفاده از پارکینگ و مدیریت پرداخت و دریافت ها
سیستم های پرداخت، از یک طرف در تسهیل تردد نقش دارند و از سوی دیگر، درآمدی ایجاد می کنند که می تواند برای انجام هزینه های پارکینگ (از قبیل نظافت، هزینه های روشنایی، نیروهای امنیتی، تعمیرات و غیره) استفاده شود و حتی درآمد اضافه نیز برای مالک پارکینگ ایجاد نماید.
  • سیاست ها:
-مبلغ ثابت، پرداخت در هنگام ورود
-مبلغ متغیر و بر اساس مدت زمان پارک، پرداخت در هنگام خروج
-متفاوت بر اساس نوع خودرو
1-کنترل دسترسی (کنترل ورود و خروج خودروها، با استفاده از کارتRFID یا پلاک خوان)
جهت سهولت در تردد خودروهایی که مرتبا وارد پارکینگ می شوند، مانند خودروهای صاحبان واحد ها، مدیران مجموعه و یا کارمندان، از سیستم کنترل دسترسی استفاده می شود. در این سیستم، خودرو را بر اساس کارت یا تگ RFID یا پلاک، تشخیص داده خواهد شد و در صورت داشتن مجوز ورود یا خروج، راه بند به صورت خودکار، اجازه تردد را به خودرو می دهد.
2-هدایت خودرو و تعیین ظرفیت: شناسایی پر یا خالی بودن جای پارک و هدایت خودرو ها به سوی جای پارک خالی
در صورتی که پارکینگ، دارای دالان ها و بخش های مختلف باشد، برای تسهیل تردد خودرو، از سیستم های هدایت خودرو در پارکینگ استفاده می شود تا خودرو را به نزدیکترین جای پارک خالی هدایت شود. مکانیزم کار بدین شکل است که در هر جای پارک، سنسور خاصی نصب می شود که حضور یا عدم حضور خودرو را تعیین نموده، به کنترلر ها و سرور مرکزی ارسال می دارند. کنترلرها سپس صفحه های نمایشگر را به روز رسانی می کنند و تعداد ظرفیت خالی در هر راهرو را به راننده نمایش می دهند.