کیف پول دانشجویی
این کارت، علاوه بر دارا بودن کلیه ویژگی های کارت دانشجویی نظیر احراز هویت، ثبت رخدادها، کنترل تردد و پذیرش در کلیه نقاط ارائه دهنده خدمت به دانشجویان ( بر اساس توافقات با پیمانکاران ارائه خدمت)، قابلیت پرداخت در کلیه نقاط خرید در دانشگاه مانند بوفه، سلف، انتشارات، کتابخانه، سایت را دارا می باشد. شایان ذکر است، کارت کیف پول دانشجویی می تواند علاوه بر خدمات کیف پول و ارائه خدمات ذکر شده، کارت بانکی دانشجو نیز باشد.