سامانه کارت شهروندی
ارائه خدمات شهروندی در قالب کارتهای هوشمند با قابلیت خواندن و ثبت اطلاعات در بستری امن و با فلسفه یک کارت برای خدمات مختلف به وجود آمده است که در آن پول الکترونیک بر روی ابزار پرداخت ذخیره میشود. کارت-های شهروندی در کلیه حوزههای پرداخت شهری مانند حمل و نقل عمومی، تاکسیرانی، پارکینگها و پارکومترها، ایستگاههای اجاره دوچرخه، ورودی اماکن ورزشی، تفریحی، تاریخی، فرهنگی، کیوسکهای روزنامه فروشی، نانوایی-های، پرداخت عوارض آزاد راهها، جایگاههای سوخت بر اساس اولویت تعریفی توسط کارفرما قابل استفاده خواهد بود.
  • قابل استفاده بودن در مکان های گوناگون
  • سهولت در شارژ و در دسترس بودن نقاط شارژ (شارژ از طریق شعب بانک تجارت، باجه های تجهیز شده به ابزار شارژ و اپلیکیشن تلفن همراه)
  • بالا بودن امنیت داده های نوشته شده بر روی کارت
  • امکان اضافه نمودن خدمتی به خدمات روی کارت