خطوط کسب و کار
خطوط کسب و کار سیمرغ به اختصار به صورت ذیل می‌باشد:
 • حوزه کسب و کارهای کیف پول مبتنی بر تراشه
  • حوزه شهر هوشمند شامل حمل و نقل شهری شامل اتوبوسرانی، تاکسیرانی، پارک حاشیه ای، پارکینگ طبقاتی، سامانه دوچرخه و سایر خدمات شهر هوشمند
  • حوزه خارج از حمل و نقل شهری، شامل نانوایی ها، سینما، موزه و ...
  • حوزه سیستم های بسته در قالب کیف پول سازمانی
 • حوزه کسب و کارهای کیف پول مبتنی بر شبکه
  • کیف پول مبتنی بر تلفن همراه و سایر تکنولوژی های نوظهور مانند NFC و QR
  • خدمات رزرواسیون دانشگاهی، سامانه تغذیه مبتنی بر کیف پول دانشگاهی
  • خدمات فروشگاه الکترونیکی مبتنی بر کیف پول
  • خدمات بن کارت چندمنظوره (مبتنی بر کیف پول)
  • خدمات کیف پول ارزی به مشتریان بانک تجارت
 • حوزه کسب و کارهای ارائه خدمات مشترک با کسب و کار مشتریان سازمانی و بنگاه های مشتری بانک
  • ارائه خدمات تجارت الکترونیکی به سازمان های مشتری بانک
  • ارائه خدمات باجه هوشمند بانک به صورت یکپارچه شده با نیاز و فرآیندهای کسب و کار مشتریان ارزنده بانک، در قالب کیوسک های بانکی و تجهیزات VTM
  • ارائه خدمات وفاداری و باشگاه مشتریان مشترک با مشتریان بانک تجارت
 • حوزه کسب و کارهای خدمات مدرن و ارزش افزوده به مشتریان حقیقی بانک تجارت
  • ارائه خدمات بانکی بانک تجارت در محل مشتری
  • خدمات موبایل بانک تجارت و خدمات ارزش افزوده مبتنی بر تلفن همراه
  • خدمات مدیریت مالی شخصی مبتنی بر تلفن همراه
 • حوزه خدمات هوش تجاری به بانک تجارت
  • خدمات هوش تجاری در حوزه دارندگان کارت (تحلیلی)
  • خدمات هوش تجاری در حوزه ریسک تراکنش (آنلاین)
  • خدمات هوش تجاری در حوزه اعتبارسنجی مشتریان (آنلاین)
 • حوزه کسب و کار صادر کنندگی کارت در بانک تجارت
  • ارائه خدمات سامانه مدیریت و صدور کارت CMS
  • ارائه خدمات سوئیچ کارت بانک تجارت
  • ارائه خدمات صدور کارت های گروهی بانک
  • ارائه خدمات صدور کارت های متنوع مانند خدمات بن کارت، کارت خرید، کارت های اعتباری، و ...
 • حوزه کسب و کارهای پذیرندگی سوئیچ بانک تجارت
  • حوزه کسب و کارهای مرتبط با ارائه خدمات خودپردازهای خارج از شعبه بانک تجارت (سرمایه گذاری، نصب، راه اندازی، سرویس دهی (پرستاری و پولگذاری)، مانیتورینگ تراکنش ها، و ...
  • حوزه خدمات Smart Branch، سرویس های مجازی شعبه و کیوسک های بانکی و پرداخت